Képeslapküldés

Képeslapküldés

Munkáspárt programjai

A Magyar Munkáspárt programja

Miért van az?

Egy szabályt ismerünk:

Fogjunk össze a jövőnkért

Támogatni kívánom anyagilag a Munkáspártot

Megjelent A Szabadság legújabb száma: Megjelent A Szabadság legújabb száma:

PayPal adomány

Levelezésem

Hírlevélre feliratkozás

Csatlakozz infólistánkhoz, ahol minden fontos információról értesülhetsz.

HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSHOZ
Ide írd az e-mail címed:

Európa népeinek jövője a szocializmus

Európa népeinek jövője a szocializmus

Az Európai Kommunista Kezdeményezés 29 pártja, köztük a Magyar Munkáspárt, az alábbi közös nyilatkozatot fogadta el a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulóján

Az Európai Unió imperialista, népellenes szervezet. Bármennyi ünnepséget is rendeznek az Európai Unió megalakulásának 60. évfordulóján, ezt a tényt nem lehet elleplezni.

Az Európai Uniót nem azért hozták létre, hogy a dolgozók érdekeit szolgálja. Az Európai Unió küldetése a nagytőke szolgálata. Az Európai Unió azért jött létre és azért működik, hogy biztosítja a tőkés kizsákmányolást, segítse az európai tőke versenyképességét és kielégítse a tőke igényét a nagyon olcsó, jogfosztott munkaerő iránt.

A hivatalos ünnepségek azt hivatottak sugallani, hogy az Európai Gazdasági Közösség, illetve az utódok, az Európai Unió és az Európai Monetáris Unió a népek virágzó fejlődését hozták magukkal. A valóságban ezek az intézmények nem teremtettek jobb életet a néptömegeknek, sőt folyamatosan támadják a dolgozók alapvető jogait.

A tőke elvette a munkásoktól, a dolgozóktól mindazt, amit a tömegek kemény osztályharca, illetve a Szovjetunió és a többi szocialista ország példája tett lehetővé.

Nem véletlen, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszik a kommunista ellenességben, a történelem meghamisításában, a kommunizmus és a fasizmus provokatív összemosásában.

Az Európai Unió a válság terheit a dolgozó tömegekre hárítja.  Lépéseket tesz a tőkés gazdaság újjáélesztésére, a tőke profitjának növelésére és ezzel párhuzamosan lerombolja a dolgozó tömegek jogait.

Az Európai Unió népellenes intézkedéseket valósit meg, új privilégiumokkal, adókedvezményekkel, egyre növekvő támogatásokkal segíti az európai tőkét. Így igyekszik növelni az európai tőke versenyképességét az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal folytatott konkurenciaharcban.

A világban éleződik a harc az energiaforrásokért, a szállítási útvonalakért, a piacok feletti ellenőrzésért. Az európai monopóliumok vezető szerepet játszanak a Szíria, Ukrajna, Irak, Líbia és más országok elleni imperialista beavatkozásban annak érdekében, hogy növeljék befolyásukat e stratégiailag fontos térségekben.

Az Európai Unió és a tagállamok kormányai növelik a katonai erőfeszítéseket az európai védelmi együttműködés, az európai hadsereg, az Európai Unió és a NATO együttműködés terén, fokozzák a fegyverkezési versenyt, növelik a globális katonai konfliktus veszélyét.

Az Európai Unió és a tagállamok kormányait ugyanezen reakciós politika alapján erősítik a tömegek elnyomását szolgáló intézményeket, az emberek megfigyelését és megfélemlítését. A céljuk a munkásmozgalom elfojtása és megfélemlítése.

A népeknek ébereknek kell lenniük. Nem onthatják vérüket háborúkban, amelyek imperialista érdekekért folynak, és amelyek fő vesztesei a menekültek.

Az európai munkásosztály, a szegény néptömegek jelentős tapasztalatra tettek szert az elmúlt években. Csak egy út vezet előre: meg kell kérdő jelezni az Európai Unió létét. A tények világosan bizonyítják, hogy az Európai Unió se nem örök, se nem elkerülhetetlen intézmény. Bármilyen forgatókönyvet is fogadjanak el az Európai Unió megújítására, annak árát a dolgozó tömegek fogják megfizetni.

Az Európai Kommunista Kezdeményezés felhívja Európa népeit: küzdjenek az Európai Unió hagyományos támogatói, a szociáldemokraták és liberálisok ellen!

Utasítsák el azokat is, akik arra hivatkozva terjesztenek illúziókat, hogy „az Európai Unió alapelvei jók, csak időközben elvesztek!”

Küzdjenek az Európai Baloldali Párt és hasonló erők ellen, amelyek a népellenes „közösségi vívmányokat” védelmezik.

Az Európai Kommunista Kezdeményezés harcra hívja Európa dolgozóit az úgy nevezett euroszkeptikus, nacionalista és fasiszta erők ellen is, amelyek ugyan bírálják az Európai Uniót, de valójában a tőkés rendszerben akarják tartani a népeket. Az ő küldetésük a tőkés rendszer menedzselése, a tőkésosztály más és más csoportjainak képviselete.

Az európai munkásságnak és dolgozó tömegeknek van erejük. Képesek folytatni a harcot, és visszaszerezni a válság során elvesztett pozícióikat, és olyan követeléseket megvalósítani, amelyek valóságos igényeiket fejezik ki. Képesek vállalni a konfliktust a monopóliumokkal és az egész kizsákmányoló rendszerrel. Képesek megteremteni saját hatalmukat, kialakítani a mai igényeiknek megfelelő gazdasági fejlődési utat, képesek megszabadulni az Európai Unió és más imperialista szövetségek nyomásától.

Európa népeinek jövője a szocializmus, a tőkés barbárságból kivezető egyetlen út. A népeknek küzdeniük kell a tőkés kizsákmányolás, az Európai Unió és a NATO ellen.

Európa népeinek jövője a szocializmus