fbpx

Balszemmel

Thürmer Gyula - Balszemmel

Le a háborúval! Le az inflációval!

A Munkáspárt háromévtizedes történetében már előfordult, hogy a párt kongresszusát két szakaszban tartottuk. De most először történik meg, hogy a kongresszus két szakasza között alapvetően megváltozik a nemzetközi és a hazai helyzet, és új célokat kell megfogalmazni.

Április 23-án, a 28. kongresszus első szakaszában kimondtuk, hogy a kapitalizmus több ponton is válságban van, de egyelőre sehol sem alakult ki forradalmi helyzet. Sehol sem indult átfogó támadás a tőkés rendszer ellen. Ugyanakkor jeleztük, hogy az európai háború és a háború gazdasági következményei új helyzetet teremthetnek a világban is és Magyarországon is.

Április óta a háború nem csak folytatódott, de új szakaszába lépett. Az USA és a NATO minden korábbinál több fegyvert szállít Ukrajnának. A svédek és a finnek felvételével egységes NATO-front alakul ki északtól délig. A NATO és az EU minden erővel azon van, hogy Szerbiát eltérítse eddigi semleges álláspontjáról, és így a Balkán egésze a nyugat ellenőrzése alá kerüljön. Az EU újabb és újabb szankciókat fogad el Oroszország ellen.

A nyugati politikai és katonai elit számára az atomfegyver lehetséges bevetése immáron már nem tabu. Egyre nyíltabban játszadoznak el a gondolattal, hogy sor kerülhet nukleáris fegyver alkalmazására. Ez pedig már több mint a háború kiterjesztése. Az emberiség léte kerül veszélybe.

Oroszország ebben a helyzetben kénytelen volt mozgósítást elrendelni és nagyobb erőket koncentrálni az ukrajnai frontra. A kelet-ukrajnai területek lakossága élt önrendelkezési jogával és csatlakozott Oroszországhoz.

A Sanghaji Együttműködési Rendszer országai kimondták, hogy ők nem akarják a világ pusztulását. Nem egyeznek bele Amerika egyeduralmába, új nemzetközi rendszert akarnak, amely az egyenjogúságra, a kölcsönös előnyökre, a viták békés rendezésére épül.

A háború hatásai elérték Magyarországot. Szinte mindennek emelkedik az ára, ráadásul drasztikusan. A többszörösére növekedő energiaszámlák eddig csak fenyegetésként hatottak, de az év vége felé már fizetni kell őket. Az üzletekből egyre több áru tűnik el. Egyre több vállalkozás zár be. Közben a kormány egyre jobban koncentrálja a hatalmat. Békéről beszél, de egyre mélyebben csúszik a háború mocsarába.

November 26-án, a 28. kongresszus második szakaszában a drámaian alakuló új helyzethez kell igazítani politikánkat. Ki kell mondanunk: a háború bármikor átlépheti a határokat, és az ukrajnai háború európai háborúvá válhat. Az atomfegyver akárcsak részleges bevetése az egész emberiséget fenyegeti. Az infláció, a gazdasági válság tömeges munkanélküliséget, tömeges szegénységet és nyomort hoz magával. Változtatni kell, amig lehet!

Le a háborúval! Le az inflációval! Nem akarunk atomháborút! Világosan ki kell mondanunk az új helyzethez illő új jelszavakat. A háborút és az inflációt egyre több ember érzékeli, igy a felhívásunk sem talál süket fülekre.

Le a kapitalizmussal! A kapitalizmus elleni harc szükségességét még nem mindenki érti, de a helyzet romlásával egyre többen fognak rádöbbenni, hogy minden mögött a tőke profitéhsége áll.

Ki a NATO-ból! Ki az EU-ból! Őrizzük meg eddigi jelszavainkat is! És tegyünk itt hozzá még egyet! Le Amerikával! Le az USA egyeduralmával! Az USA-ból egyre több ember ábrándul ki, egyre többen döbbennek rá, hogy az USA ezzel a háborúval bennünket, európai népeket is be akar darálni.

Békét! Független Magyarországot! E két gondolat kapcsolhatja össze törekvéseinket.  Ezek ráadásuk olyan gondolatok, amelyekkel egyre többen értenek egyet Magyarországon.

Folytassuk az együttműködést a háborút ellenző, békét akaró szervezetekkel és személyekkel! Legyünk rendszeresen az utcán! Azonnal reagáljunk mindenre, ami háborúba sodor bennünket és a magyar függetlenséget fenyegeti!

Erős Munkáspártot! Igen, ez a jelszavunk ma minden korábbinál időszerűbb. A Munkáspártot nem teheti tönkre az energiaárak emelése. A Munkáspárt anyagi biztonsága és működése közös érdekünk, fenntartása közös kötelességünk.

Legyünk nyitottak a társadalom felé! Békeidőben, amikor nyugalom van, kevesen jönnek a Munkáspárthoz. De most változik a helyzet, az emberek megoldásokat keresnek, és odafigyelnek a szavunkra.

Készüljünk hát a kongresszusra, a háborút ellenző, a békét és a magyar embereket védő Békekongresszusra!

A történelem sokszor bizonyította, hogy a helyzet pillanatok alatt gyökeresen megváltozhat.  És most is változik, és ami tegnap egy kis párt „szóra sem érdemes” programja volt, az holnapra követhető társadalmi alternatívává válik.

Magyar Munkáspárt

KÖVESS MINKET