fbpx

A Munkáspárt választási programja 2022

Választások lesznek, de a Munkáspártot nem engedik a parlamentbe. De mégis indulunk. Megmutatjuk, hogy milyen világban akarunk élni, milyen lehet az új közösségi társadalom. Minden szavazat, amit a Munkáspártra adnak, az új közösségi társadalom felé visz közelebb.

A pénz uralma válságban van, változás kell!

 • Nálunk nem a pénz az úr, hanem az ember.
 • Kormánypártok és ellenzéki koalíció – egykutya! Akár a Fidesz nyer, akár az ellenzék, a pénz marad az úr.
 • A pénz uralma válságban van. Velünk fizettetik meg a válságot, a járványt, az élet egyre többe kerül. A korrupció széteszi a pártokat, az államot. Az EU falai ránk omlanak, a migrációt nem állítják meg. A NATO háborúba visz.
 • Változás kell! Ha marad a pénz uralma, tönkremegyünk. Ne üljünk tétlenül!
 • Ne engedjük, hogy a pénz urai azt csináljanak velünk, amit akarnak! Korlátozzuk a tőke uralmát! Védjük a dolgozók jogait! Erősítsük a szakszervezeteket! Leplezzük le a hatalom visszaéléséit, a korrupciót, a csalást! Küzdjünk a politikai szabadságért, a demokratikus jogokért!

Új közösségi társadalmat!

Az emberek döntsenek, ne a pénz!

 • Közvetlen demokráciát, össztársadalmi vitát, átfogó és tisztességes közvélemény-kutatásokat, érdemi népszavazást javasolunk.
 • Az új közösségi társadalom parlamentje népi-dolgozói szövetség legyen. A népi-dolgozói szövetség, a parlament tagjait a helyi dolgozói kollektívák saját soraikból delegálják. A küldöttek nem hivatásos politikusok lesznek és munkájukat társadalmi munkában végzik, pénzt nem kapnak érte. Ellenőrizhetőek és visszahívhatóak lesznek.
 • A népi-dolgozói szövetség megválasztja kormányát. A kormány tagjai a szakterületek hozzáértő és vezetésre képes képviselői lesznek.
 • Az igazságszolgáltatás a dolgozó embereket szolgálja. A bírókat nem a pártok, nem az állam nevezi ki, hanem az ország dolgozói választják meg őket a közigazgatási egységekben.
 • Az állam adatai nyilvánosak lesznek, mindenki számára hozzáférhetőek. Az állami élet nem az embereket fogja manipulálni, mint a mai Magyarországon.

Egyetlen ember sem zsákmányolhatja ki a másikat

 • A gazdaság többsége, mindenekelőtt a meghatározó ágazatok, a közösség kezében lesznek. A közösségi tulajdonnak várhatóan több formája lesz: állami tulajdon, szövetkezeti tulajdon, a munkahelyi kollektívák csoport tulajdona vagy más.
 • A gazdaságban működhet magántulajdon, de csak korlátozottan. Mai tudásunk szerint a társadalom egészét szolgáló területeken, így a hadiiparban, a közlekedésben, az energetikában, sőt az oktatásban és az egészségügyben az a helyes, ha a tulajdon a közösség kezében van. A közösségi társadalom a nem közösségi tulajdonformák működését az össznépi érdekek mentén engedi érvényesülni.
 • A föld, amely különleges tulajdon, össznépi közös tulajdonban kell, hogy legyen. A föld tartós használati jogát a helyi kollektívák kezébe kívánjuk tenni. A családi gazdálkodást elismerjük. Magántulajdonban annyi föld maradhasson, amennyi a területi sajátosságok figyelembevételével egy-egy család tisztességes megélhetéséhez szükséges. Támogatjuk a szövetkezetek, segítjük minél magasabb együttműködési formáik létrejöttét.
 • A technika vívmányaira támaszkodva mindenre kiterjedő tervgazdálkodást akarunk.
 • Helyreállítjuk Magyarország nemzetgazdasági függetlenségét. Nem zárkózunk el a világtól, de a külföldi gazdaság sem játszhat meghatározó szerepet a magyar gazdaságban.

A közösségi társadalom a munka társadalma

 • Mindenki dolgozhasson, sőt mindenkinek dolgoznia kelljen.
 • A jövedelem forrása a munka lesz. Meghatározzuk a jövedelmek legalacsonyabb és legmagasabb szintjét.
 • Minden dolgozó joga bírálni, tiltakozni, sztrájkolni.
 • A munkanapot és a munkaidőt csökkentjük, hogy a dolgozóknak több idejük jusson a családra, önmaguk művelésére, egészségük megőrzésére.
 • A nyugdíjkorhatár nőknél 55 év, férfiaknál 60 év lesz.

Az emberek egészsége mindenekelőtt!

 • Esélyegyenlőséget teremtünk az egészségügyben. Megbízható, ingyenes, mindenki számára azonos színvonalon elérhető, várólista nélküli orvosi ellátást teremtünk.
 • Az egészségügy állami feladat lesz. A magán kórházakat, rendelőket társadalmi tulajdonba vesszük. A háziorvosi ellátás is állami feladat lesz.
 • Az állam a GDP legalább 10 százalékát az egészségügyre költse.

Érdemi segítséget adunk a fiataloknak

 • Az állam biztosítja az első munkahely lehetőségét.
 • Hitelek helyett bérlakást adunk a fiataloknak. Állami bérlakásprogramok indulnának.
 • Helyreállítjuk a mai kapitalizmusban tönkretett oktatás- és nevelésügyet. Ez több, mint az iskolák összessége. Visszaállítjuk az iskolai és iskolán kívüli nevelést. Támogatjuk a vidéki és városi közösségek létrejöttét, ahol a fiatalok társadalmi tapasztalatokra tehetnek szert.
 • A közösségi társadalomban a gyermek, a fiatal a társadalom legfontosabb polgára lesz. A társadalom mindent megad a gyermekvállaláshoz és neveléshez. Ennek érdekében a teljes képzés, az óvodától az egyetemig, ingyenes lesz.

Az emberi értékek társadalmát akarjuk

 • Tiszteletben tartjuk egyházakat. Az egyházak a társadalom fontos tényezői. Az egyház és állam azonban nem kapcsolódhat össze,
 • A kultúra, az oktatás, a szellemi élet segítségével jelentősen csökkenteni fogjuk a mai egyén mindenhatóságát a közösséggel szemben, az önzést. A közösségi életre, egymás megbecsülésére helyezzük a hangsúlyt,
 • Mindenki vállalhatja másságát. A másság személyes ügy, amely érvényesítését az államnak sem segíteni, sem akadályoznia nem kell. Senki sem erőltetheti másokra másságát.

Semleges Magyarországot!

 • Magyarország lépjen ki a NATO-ból és legyen semleges ország! A dolgozók, a népek átfogó együttműködését, testvéri egységét szorgalmazzuk. Fellépünk a háborúk ellen.
 • Magyarország kilép az Európai Unióból. A nemzetek és népek Európáját akarjuk. Ellenezzük a nemzetek feletti szuperállamot!
 • Védjük a magyar nemzet érdekeit, a magyar kultúra értékeit, a magyar létet.
 • Készek vagyunk együttműködni mindenkivel a klíma és a természeti környezet megvédéséért. Amíg a pénz a döntő és pazarló fogyasztói társadalom van, addig a tőkés pártok zöldprogramjai nem többek, mint szemfényvesztés. A pénz uralmának legyőzése vezet el az igazi környezetvédelemhez.
Magyar Munkáspárt

KÖVESS MINKET