fbpx

Balszemmel

Thürmer Gyula - Balszemmel

Egy lépés a jövő felé

Minden eseményről általában később derül ki, hogy mit is értek valójában. Segítették-e a fejlődést, befolyásolták-e a jövőt, vagy csak a pillanatnak szóltak és átlépett rajtuk az élet. Nincs ez másként a Munkáspárt október végi Országos Pártértekezletével se. A jövő mutatja meg értékét.

Fontos, sorsdöntő pillanatban került rá sor. A világhelyzet gyorsan változik, a feszültség nő.  A tőkés világ recseg-ropog. Csak idő kérdése, hogy szilárdnak hitt intézményei, az EU és a NATO, mikor omlanak össze.

A válságot már nem lehet eltitkolni az emberek, a népek elől.  Az államok vezetői egymást ölik, ahelyett, hogy nekünk segítenének. Nem mindenki hal meg a covidtól, de mindenkit sújt a drága üzemanyag, a drága élelmiszer, a drága minden.

Egyre többen ismerik fel, hogy nagy a baj és kiutat kell keresni. Egyre többen értik meg, hogy a kapitalizmus válságát a tőkés receptek nem tudják kezelni. A szociáldemokrácia nem akarta legyőzni a tőkét, csak egy kicsivel jobb életet kialkudni a tömegeknek, de mára ennek is vége. A pénz, a liberális tőke lenyelte a szocialistákat. A nemzetek megerősítésének konzervatív programja talán elhúzza az összeomlást, de nem kerüli el. A piac, a pénz abszolút uralmát sürgető liberálisok nem csak a népeket, a tömegeket ítélnék rabszolga szerepre, de felszámolnának mindent, amit mi, emberek jónak, szépnek, megőrzendőnek tartunk.

A kiút a közösségi társadalom, a szocializmus, amelynek törvényeit nem a pénz határozza meg, hanem az emberek, a népek érdekei. Ha kicseréljük a szoftvert, ami a mai világot működteti, minden, amit a tudomány, a technika megszült, bennünket fog szolgálni.

Mindez ma még távolinak és lehetetlennek tűnik, de bármelyik évben, hónapban, bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Ha pedig így van, akkor a mi felelősségünk óriási. Rajtunk kívül egyetlen párt sem akarja felszámolni a milliárdosok hatalmát.  A szocializmus eszméjét mi hordozzuk magunkban. A mi küldetésünk megmutatni az embereknek az utat a közösségi társadalomhoz. A mi feladatunk felvilágosítani, szervezni, harcra buzdítani az embereket.

Az Országos Pártértekezleten nagy lépést tettünk meg. Nem gondjainkat ecsetelgettük, hanem a kitörési pontokat kerestük. Azokat a területeket, ahol markánsan megmutathatjuk, hogy van munkáspárti alternatíva.

Azok szólaltak meg, akik leginkább érzékelik a társadalom hangulatát, a problémákat az oktatásban, a mezőgazdaságban, az egészségügyben, a falvak és városok életében. Arról beszéltünk, hogy mit tehet a Munkáspárt a dolgozók érdekeinek védelméért, a szakszervezetek erősítéséért. Azt kerestük, hogy mit tehetünk a tőke médiauralma ellen, az emberek tömeges manipulálása és butítása ellen.

Lelkesek voltunk! Örültünk, hogy együtt vagyunk. Néhány órára felülemelkedtünk napi gondjainkon. Láttuk, érzékeltük a párt erejét.

Megerősített bennünket, hogy török barátaink is hasonló módon gondolkodnak, és hasonló válaszokat adnak. Láttuk, hogy a parlamenti részvétel nem minden. Lehet egy párt nagy és erős, jelentheti a jövőt anélkül is, hogy bekerülne a tőkés parlamentbe.

Nem titkoltuk a gyengeségeinket sem. Többet kellene tudnunk a világról. Jobban kellene ismerni a megyénk, a városunk, a falunk problémáit. Aktívan kellene reagálni a változásokra. Jobban kellene hasznosítani a Munkáspárt gazdag szellemi munícióját.  Többet kellene áldozni a pártra, többet az erőnkből, az időnkből, a pénzünkből.

Közfelkiáltással döntöttünk a feladatainkról. A legkomolyabban vesszük a parlamenti választásokat, mindenütt állítunk jelöltet, ahol csak lehet. Örülünk, hogy élünk, és dolgozunk tovább!

A Munkáspártot a párt tagjai alkotják. De a párt több, mint a párttagok összessége. A Munkáspárt történelmi szereplő.

A Munkáspártnak történelmi küldetése van. Késznek kell lennünk arra a pillanatra, amikor az emberek tömegében akarnak megszabadulni a pénz uralmától és hajlandók tenni egy új társadalom megteremtéséért. A mi küldetésünk hatalomba segíteni a dolgozó tömegeket, a népet.

Mi, a párt tagjai éljük mindennapi életünket, de a Munkáspárt történelmi küldetését mi váltjuk valóra. Mi tesszük naggyá a pártot és a történelmi küldetés ad értelmet a mi munkánknak, teszi naggyá a Munkáspárt minden egyes tagját.

Tettünk egy lépést a jövő felé, de az út még előttünk áll. Sok sikert!

Thürmer Gyula

Magyar Munkáspárt

KÖVESS MINKET